Prof.dr Vuk Stambolović, sedam realnosti o kovidu

Prof.dr Vuk Stambolović, sedam realnosti o kovidu

  Prof.dr Vuk Stambolović se ne boji korone. Jedan od začetnika alternativne medicine kod nas, lekar po struci, kaže da virusi nisu problem. Sa njima smo živeli do sada, živećemo i u budućnosti.  Boji se spasilaca od kovida koji se transformišu u  – progonitelje.

-Nažalost, u slučaju sindemije kovida pokazala se istinitom postavka iz psihoterapijske orijentacije poznate kao transakciona analiza da se spasilac prilično često preobraća u progonitelja – kaže u razgovoru za naš portal prof.dr Vuk Stambolović.

-Korona je sindemija. Kao i druge masovne bolesti, prema definiciji koju je dao američki medicinski antropolog Meril Singer,  korona, ne spada u epidemije, nego u sindemije. Prefiks sin (koji znači  – sa, zajedno) ukazuje da  bolesti, naročito one masovne , nisu nekakvi izolovani entiteti koji pogode čoveka niotkuda nego se razvijaju interakcijom manje ili više narušenog zdravlja i socijalnih i ekoloških uslova koji mogu uslovljavati i težinu kliničke slike- kaže prof. dr Vuk Stambolović.

oŠta dopirnosi razvoju korone?

-Kada je reč o koroni, poznato nam je već nekoliko  faktora koji su doprineli, a i dalje doprinose razvoju ove sindemije. To je najpre siromaštvo. Na primer, u najsiromašnijim okruzima Engleske i Velsa smrtnost od korone je iznosila 55,1 na 100.000 stanovniika, a u onim najbogatijim 23,5. Najviša smrtnost, pak, ustanovljena je u distriktu Njuhem, u istočnom Londonu, poznatom po siromaštvu i visokoj stopi kriminala  –  144,3 na 100.000 stanovnika. Slični su nalazi i u drugim sredinama tako da ovo treba da imamo na umu s obzirom da je Srbija jedna od najsiromašnijih zemalja u Evropi.

O Sa čime se još povezuje  sindemija korone?

– Sindemija korone se povezuje i sa zagađenjem vazduha. Nije stoga   iznenađenje što je došlo do porasta broja obolelih i preminulih od korone u jesen  kada sami klimatski uslovi pospešuju to zagađenje, a suočeni smo i sa izveštajima prema kojima su Beograd i Srbija u svetskom vrhu po zagađenosti vazduha.  Prema Globalnom savezu za zdravlje i zagađenje (GAHP) Srbija je na devetom mestu u svetu po broju preuranjenih smrti usled posledica zagađenja. Brojčano, to je skoro 10.000 umrlih godišnje. Ako pak uzmemo u obzir samo ovaj faktor pitanje je, koliko je od do sada 1.199 zvanično registrovanih kao preminulih od korone zaista umrlo od korone, a koliko od zagađenog vazduha.

            Takozvanih ko-faktora ima još. Prema nizu istraživanja, naime, oboljevanje i umiranje značajno pospešuje i nedostatak socijalnog kapitala, odnosno velike socijalne razlike i sledstveni nedostatak socijalne povezanosti. Po nedostatku socijalnog kapitala Srbija je prva u Evropi. Naime, koeficijent Đini (nazvan po svome autoru, italijanskom matematičaru Koradu Điniju), prema kome se  mere socijalne razlike, za Srbiju iznosi 38.6, a prosek za Evropsku Uniju je 30,5.

-Mere izolacije, prema nizu dobro poznatih medicinskih istraživanja, dovode do oštećenja fizičkog i psihičkog zdravlja, uključujući tu i slabljenje  imuniteta. A drugi ko-faktor koji se pojavio odnosi se na  stanja produženog stresa usled zastrašenosti kao specifičnog ličnog odgovora na uznemirujuće izjave zvaničnika, a i na informacije koje se vidno naglašavaju u medijima – ističe prof. dr Vuk Stambolović.

oŠta još pogoduje razvoju kovida?

-Ttreba pomenuti i mogućnost da kovid sindemiji doprinose i biološke posledice nejonizujućeg elektromegnetnog zračenja. Štetno dejstvo ovog zračenja, doduše, još nije do kraja definisano ali dovoljno je uzeti u obzir više  apela koje je svetskim zvaničnicima, od 2015. do 2019., uputilo više od 240 naučnika  iz 42 zemlje sveta (uključujući i Srbiju: Dr Snežana Raus Balind, Dr. Danica Dimitrijević I Dr. Slađana Spasić). Potpisnici se zalažu  za  zaštitu od izloženosti nejonizujućem elektromagnetnom zračenju s tim što se u poslednjem apelu  izražava zabrinutost naročito zbog zdravstvenih rizika od povećanja gustine G4 i G5 predajnika.

O Govori se o propustima i nepravilnim korišćenjem respiratora?

-Radi spasavanja teže obolelih, naročito prvih meseci suočavanja sa kovidom, lekari su se oslanjali na “tešku” tehnologiju.  Zavladala je tako trka za respiratorima, a potom i njihovo masovno korišćenje. Rezultat je bio da je, prema iskustvima od Vuhana do  Njujorka, smrtnost  obolelih od kovida koji su bili stavljeni na respiratore iznosila preko 80%. Kasnije, međutim, restriktivnije korišćenje respiratora, kao i poboljšani terapijski protokoli, imali su za rezultat smanjenje smrtnosti pacijenata na respiratorima na oko 30%. Osim toga, u vezi usmerenosti  na spasavanje pacijenata od kovida, treba pomenuti  još jednu posledicu za koju nisu odgovorni lekari nego manjkavosti  zdravstvenog sistema. To je smanjena pristupačnost zdravstvenog sistema za obolele od drugih, ćak i veoma ozbiljnih bolesti. Posledice sledstvene zanemarenosti potreba drugih kategorija bolesnika  mogu se samo naslućivati…

O Kako su se političari nametnuli kao „spasioci“?

– Lekari su preuzeli ulogu spasilaca saobrazno svojoj profesiji. Međutim, kao spasioci su se, širom sveta, nametnuli i političari. Pre svega uspostavljanjem posebnih zakona i propisa. Setimo se samo onih zatvorskih kazni za prekršioce zabrane kretanja iz marta i aprila. A pogledajmo i upravo donesene  izmene ovdašnjeg  Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti. Brutalno “zaštitničko” proganjanje putem ovih izmena iskazuje se tako što se suspenduje Ustav Srbije u delu koji se odnosi na prava građana na slobodu, suspenduje se pravo na privatnost, porodičnost i mirno uživanje doma, pravo na slobodu izbora, pravo na lični i telesni integritet. A omogućava se zatvaranje ljudi, ne samo obolelih nego  i zdravih. I to  bez odluke suda. I bez prava na žalbu…

-U spasioce su se uključile i farmaceutske kompanije. Naime, ekspresno je počela trka  u pravljenju vakcina protiv kovida. Dakako, ne samo zbog profesionalnog prestiža, nego i zbog veoma opipljive dobiti. Sa rezultatima su se prve javile američke kompanije, Moderna  (proklamovana efikasnost vakcine 94,5%) i Fajzer udružen sa nemačkim BioNTech (proklamovana efikasnost vakcine preko 90%). Obe vakcine se, inače, daju u dve doze, ali trajanje zaštite nije objavljeno jer se očekuje da se to odredi kada bude vakcinisano više ljudi -kaže prof.dr Vuk Stambolović.    

O Kakve su to vakcine?

-Što se tiče proizvodnje samih  vakcina, i za onu Fajzerovu i za onu Moderne koristi se neka vrsta genetskog inženjeringa.  Naime, radi se o takozvanim  vakcinama sa ribonukleinskom kiselinom (mRNK). Angažovani naučnici, zapravo, proizvode sintetičku verziju one mRNK koju virus koristi kako bi izgradio svoje infektivne proteine. Ta mRNK se ubrizgava u ljudsko telo, a tu ubrizganu mDNK ljudske ćelije “čitaju” kao uputstvo kako se stvara taj virusni protein, tako da i same mogu da stvore neke molekule kovida. Suština je, međutim, u tome što ti molekuli ne mogu da se “udruže” i da stvore virus. Imuni sistem ih, međutim, detektuje i na njih stvara odbrambeni odgovor.

oDa li je uobičajeno da se za vakcinu koristi genetski materijal?

-Ne, to je  prvi put. Budući da je za vakcine korišćen genetski materijal, teško je predvideti koje bi neželjene posledice mogle da, eventualno, nastanu, usled njihove primene. Prema mišljenjima nekih eksperata postoji rizik od lokalnih ili sistemskih inflamatornih odgovora koji  mogu da dovedu do autoimunih stanja. Drugi eksperti, opet, ukazuju da to nije moguće zbog toga što je molekul mRNK veoma fragilan na šta ukazuje i potreba  da se  čuva na -70 stepeni. Naglašavaju, međutim, da usled te fragilnosti postoji drugi problem. A to je najpre pitanje da li je  zaštita  koju pruža razvijeni imuni odgovor dovoljno snažna, a onda i da li je vakcina dugoročno efikasna. Naime, oni koji su vakcinisani mogu misliti da su bezbedni od infekcije kovidom-19, a da pri tom vakcina uopšte nije delovala, ili nije delovala u dovoljnoj meri. Ovo je važno imati na umu zato što je paralelna verzija vakcine koju je razvijao Fajzer imala jači imuni odgovor ali je napuštena zbog  izraženih škodljivih dejstava. Što se tiče drugih nepovoljnih efekata, kada je reč o vakcini Moderne, pokazalo se da do njih može doći ukoliko je primalac vakcine osetljiv na polietilenglikol, sintetsko jedinjenje koje se nalazi u nano-česticama njenog “prenosnog sistema”. Fajzer je, pak, izvestio da u vezi bezbednosti njihove vakcine nisu primećeni ozbiljni razlozi za zabrinutost.

O Ko snosi odgovornost ako krene nešto naopako?

-Što god da bude, i Moderna i Fajzer su se već obezbedili od zahteva za plaćanje odšteta za eventualne štetne posledice njihovih vakcina. Naime, obe kompanije su saopštile  da će  za svoje eksperimentalne  vakcine, od Američke administracije za hranu i lekove tražiti primenu  Autorizacije za urgentnu upotrebu. Ova autorizacija  proizvođaćima vakcina omogućava da izbegnu obavezne standarde bezbednosti i inspekciju samog procesa pravljenja vakcine. A osim toga, premda su već Nacionalnim zakonom o oštećenjima dečjim vakcinama iz 1986. godine  zaštićeni od odgovornosti za eventualna štetna dejstva njihove vakcine, oba proizvođača su, već marta meseca, dobila i dodatnu zaštitu putem Deklaracije vezane za Zakon o javnoj spremnosti i urgentnoj pripremi za medicinske kontra mere protiv Kovida-19.

profesor vuk stambolović

O Da li se zna sastav?

-Ostale vakcine protiv kovida 19 čiji je razvoj takođe u završnoj fazi zasnovane  su većinom na klasičnim tehnologijama. A tu se opet postavlja pitanje njihovog sastava. Naime, u nekim klasičnim vakcinama nalaze se i škodljivi elementi, poput aluminijuma  koji se koristi kako bi se pojačao imuni odgovor, ili žive koja treba da spreči kontaminaciju vakcine, ili formaldehida čija je svrha da inaktivira toksine koji se javljaju tokom proizvodnje vakcine.  U svakom slučaju, povećana učestalost jatrogeniih posledica posle vakcinacije koja je naročito karakteristična za SAD gde je gustina obaveznog vakcinisanja prilično velika, nalaže oprez i kod vakcinisanja protiv kovida-19. Pogotovo što su klasične vakcine razvijane tokom više godina, a ove protiv korone tek nekoliko meseci, a sa njihovom masovnom primenom nemamo nikakvog iskustva.

Zvanična medicina je dosta dugo lutala što se tiče terapijskog protokola za kovid-19. Otuda je i zvanični naglasak medicine XXI veka za ljude XXI veka bio stavljen na socijalnu, odnosno fizičku distancu, na maske, na razne vrste izolacije, odnosno karantina, što su zapravo mere iz srednjeg veka-navodi prof.dr Vuk Stambolović.

  oKako se zaštititi?

-Jedan od tih načina zaštite je uzimanje vitamina D i izlaganje sunčevim zracima. Vitamin D, naime, jača imunitet i pojačava otpornost tkiva i organa tako što, između ostalog, pokreće na aktivnost T ćelije, tip belih krvnih zrnaca koja su bitan deo imunog sistema . Otuda  najpre deluje u smislu sprečavanja infekcije,  a neka klinička iskustva pokazuju  da u slučaju da je do infekcije već došlo, primena vitamina D smanjuje mogućnost razvoja komplikacija. S obzirom da je ustanovljeno da je manjak vitamina D naročito raširen kod starijih osoba, kao i kod onih sa hroničnim oboljenjima za njih je naročito važno preventivno uzimanje vitamina D uz izlaganje suncu (zimi kad god ga ima!). Drugim rečima, iskustva kod osoba za deficitom vitamina D preporučivala bi:  umesto zatvaranja u kuće,  boravak na otvorenom, a pritom, umesto zakrabuljenosti,  slobodno izlaganje,  barem lica u ruku.

 Vredan je pomena  i poduhvat Olge Rapajić Nikolić, više medicinske sestre i diplomiranog defektologa. Premda već u devetoj deceniji, ona je putem kratkog filma svima zainteresovanima, a naročito onim starijima, predočila specifičan metod ličnog osnaživanja. Taj metod je zapravo kombinacija dva znanja. Jedno je znanje koje je u našu sredinu donela Larisa Fotina a koje su, između ostalih,  koristili kosmonauti da  u izolaciji  kosmičkih letelica očuvaju maksimum  fizičke i psihičke spremnosti.  Drugo je, pak, znanje poznato iz kineske tradicionalne medicine, a dokazano je njenim hiljadugodišnjim korišćenjem-kaže prof.dr Vuk Stambolović.

   oSpominje se i laktoferin?

–   Italijanski lekari su se, pak, setili Majke prirode i, u  sindemiji kovida-19 koja je zahvatila i Italiju, počeli su da primenjuju laktoferin. Ustanovili su da laktoferin uspešno delije i u smislu prevencije i u smislu terapije obolelih od kovida – 19. Šta je pak laktoferin? To je ključni sastojak kolostruma, kao i majčinog mleka, sastojak koji je bitan za razvoj imuniteta odojčadi. A to znači  –  dragocena potpora koja tek rođenom detetu obezbeđuje zdravlje za niz godina, a dobija je neposredno posle rođenja kada ga stave na majčine grudi i kada, zahvaljujući urođenom refleksu sisanja, posisa svoje  prve gutljaje…

   oKoje navike da pojačamo?

–  Korisno je znati  i  da su japanski istraživači ustanovili da se manje, kao i  veće prostorije mogu očistiti od kovida-19 putem  malih koncentracija ozona. Ideja za ovu praksu potekla je iz drevne prakse “Šumskog kupanja”, u originalu “shinrin-yoku” na koju Japanci gledaju kao na umetnost i nauku za promociju zdravlja i sreće… Kineski lekari, pak, iz Renmin bolnice Univerziteta Vuhan,  ustanovili su i uspešno terapijsko dejstvo ozona. Oni su, u časopisu Journal of Medical Virology, objavili kako su se dvojica pacijenata sa kovidom -19, sa teškom kliničkom slikom, koji nisu reagovali na uobičajenu terapiju, posle primene ozona putem autohemoterapije veoma brzo oporavili.

            U atmosferi zaokupljenosti kovidom-19 uputno je imati na umu i  bioelektrične generatore ing. Mraza. Ovi generatori  rade na principu Teslinih tehnologija, a oslanjaju se i na pionirske poduhvate američkog lekara Rojala Rajmonda Rajfa, kao i na iskustva kanadske terapeutkinje Hulde Klark.  Bioelektrični generatori, inače, imaju dvostruko dejstvo. Unapređuju energetsko stanje organizma i time osnažuju imunološki sistem. A, osim toga, emitovanjem visokofrekventnih strujnih talasa uništavaju mikroorganizme štetne po ljudsko zdravlje-kaže prof.dr Vuk Stambolović.

      oDa li pomaže i homeopatija?

–  Na kraju i jedno iskustvo iz Indije. Naime, tokom pandemije izazvane korona virusom, indijsko ministarstvo za tradicionalnu medicinu AYUSH  preporučilo je da se, kao prevencija, koriste preparati iz Homeopatije (Arsenicum Album 30), iz Ajurvede (Shadang Panya) kao i iz Unani medicine (SharbatUnnab, TiryakAlba, TiryakNazla). Od marta 2020-te, sledeći uputstvo ministarstva, vlada indijske države Gudžarat je podelila Arsenicum album-30  polovini stanovništva ove države. Od onih koji su primali ovaj homeopatski preparat pozitivnih na Covid-19 bilo je manje od jednog procenta i to sa lakom kliničkom slikom.  Inače,  23. novembra, u Gudžaratu koji ima 62,7 miliona stanovnika, ukupan broj testiranih na kovid-19 bio je 7.292.410, broj pozitivnih na kovid-19 bio je 198.737, a broj preminulih  3.873.  U Srbiji, sa nešto manje od 7 miliona stanovnika, istog dana, ukupan broj testiranih bio je 1.660.185,   broj  pozitivnih  na kovid-19 bio je 133.029, a preminulih 1.274. Najnoviji dnevni izveštaj, pak, bio  je: za Gudžarat –  1.495 pozitivnih na kovid-19 i 13 preminulih, a za Srbiju  –  6.842 pozitivnih na kovid-19 i 37 preminulih…

-Uz vitamin D treba pomenuti i cink. Poznato je, naime, da je cink bitan za  očuvanje čovekovih prirodnih barijera od infekcija.  S obzirom da je jedna od naših ključnih zaštitnih barijera  epitel disajnih puteva mogli bismo da se našalimo i da kažemo kako je cink  neka vrsta prirodne zamene za masku . Osim toga, dokazana je i važnost cinka za razvoj i funkcionisanje imunog sistema-kaže prof.dr Vuk Stambolović.

            Što se tiče virusnih infekcija, pa u vezi sa time i kovida, u Kohrenovoj bazi podataka u 18 istraživačkih studija pokazano je da  cink skraćuje trajanje prehlade. Osim toga,  a kad je reč o samom kovidu-19, važna je činjenica  da se nedostatak cinka često nalazi kod starijih osoba i kod hroničnih bolesnika. A takođe i nalaz jedne španske studije u okviru koje je ustanovljeno  da  je nizak nivo cinka bio udružen sa nepovoljnim ishodima lečenja od kovida-19.

oI na kaju, postavlja se pitanje, kome verovati?

Mislim da najpre treba verovati  sopstvenom zdravom razumu. Taj razum je korisno podpomoći raznorodnim informacijama. A bitno je i da se on ne zamagli uranjanjem u mentalitet stada u koji nas permanentno uteruju oni koji pričaju da ćemo biti spaseni ako (slepo) verujemo.

Dijana Dimitrovska

beograd biljke crna gora dinastija dirigent doktor film gitara glumac glumica hirurg istoričar klasična muzika klavir knjiga kultura more muzika muzičar narodno pozorište naučnik nemanjići Nikola Tesla pesnik pisac pluća pozorište profesor reditelj religija rodonačelnik SAD slikar slikarka Srbija srednjovekovna srbija stefan nemanja sunce teatar umetnost vera voda zdravlje zlato život

Dr Vladislav Daničić, vitaminolog koji je otkrio formule

Dr Vladislav Daničić, vitaminolog koji je otkrio formule

  Vladislav Daničić je vitaminolog koji je otkrio formule zdravja i zbog toga bio upozoren. On j jedini autor na svetu koji je obelodanio kako se vitaminima može lečiti. A kako veruje dr Vladislav Daničić, ne samo da vitamini mogu da spreče bolest nego i da je izleče.

  Njegova naučna knjiga “ Vitaminologija“ u kojoj je dao uputstva kako da se lečimo vitaminima ( doze i kombinacije )- za jedno naučno delo – doživela je u Srbiji neverovatnu popularnost a Ministarstvo za nauku uvrstilo uvrstilo je u naučna dela od posebne važnosti. Knjiga je doživela pet izdanja, a iako je objavljena samo na srpskom jeziku prešla je granice naše države.

 Jedinstvena je u dve stvari: prvo,  to je jedina knjiga u toj oblasti  koju je napisao domaći autor,vitaminolog i drugo, to je jedina knjiga na svetu koja je dala sve formule. Ali, iz inostranstva, gde se u stručnim krugovima čita( verovatno uz prevodioce) ne stižu pohvale – već kritike.

 – Zvali su me iz Irske i Britanije da me pitaju zašto sam odao farmaceutsku tajnu na kojoj počiva čitava svetska industrija – kaže vitaminolog dr Daničić. – Ako bi svi naučnici i lekari tako objavljivali, farmaceutska industrija bi propala, kazali su. Mi to držimo u tajnosti, dodali su.

  O Šta ste im odgovorili?

 – Da je moja namera bila da smanjim  troškove medicinskog lečenja u Srbiji, gde se  nenormalne pare troše na hemijske lekove. Takodje, odavanjem  formula  hteo sam da svim ljudima omogućim da sebe preventivno zaštite od potencijalnih bolesti. Knjiga je pisana tako da može da je čita svako sa srednjom školom i da može da posluži i lekarima i pacijentima i kao preventiva i kao lek. Mislio sam da će mi zdravstvo biti zahvalno što sam ga olakšao za dobar deo budžeta.

  O Knjiga je popularna i kod običnih ljudi koji se zahvaljujući njoj sami leče?

  – Jugoslovenska knjiga koja je bila nekada u palati Albanije prodavala je ovu knjigu i  mladić koji je radio jednom prilikom mi je rekao, kupio sam vašu knjigu. Pa, kažem, zašto nisi tražio, ti bar možeš da je dobiješ. Ma ne, odgovorio je on, taman posla, spasili ste mi majku i babu, red je da je kupim.

  O Dakle, vitamini mogu da leče?

 – Apsolutno. To da mogu da leče bila je nepoznanica dugo godina, a znalo se samo da deluju u preventivne svrhe. Tek sa pojavom skorbuta se otkrilo da vitamini mogu da leče. Samo je potrebna prava formula. Ako je imate, strahovito je moćna  terapija.

  O Vi ste kao vitaminolog odredili dozu i odnos za određene bolesti?

 –  Da, kod nas. Uz sve to, ja sam sve isprobao. I imam formulu.

 O Zašto se razlikuju cene istog vitamina širom sveta? Da li to znači da je skuplji vitamin bolji?

 – Uglavnom ne. Kvalitet je manje-više isti, ali cenu određuje proizvođač. Nekada je „Galenika“ imala  odlične vitamine. Recimo, njihova krema “ borogal“, ili „beviplex“ ,pa „oligogal Se“,  bili su izvrni. Danas Srbija ima slabu industriju vitamina, tu i tamo poneku fabričicu, poput “ Anafarma“ koji je odličan, kao i „Ivančić i sinovi“ takodje… Ali su cene kod nas veoma paprene. U Americi, na primer, vitamini se prodaju u supermarketima kao hrana. I veoma su jeftini. Ne znam zašto su cene tako različite.

 O  Kažete da cena ne određuje i bolji kvalitet?

 – Ne, jer je ista hemijska formula. Jedino je opravdano ako u suplementu ima više određene susptance ili vitamina, pa je zbog toga skuplji. Inače, za istu  količinu i gramažu trebalo bi da bude i ista ili slična cena. Ja kupujem, recimo, neke nemačke multivitamine koji koštaju 400 dinara

  o Šta sve leče vitamini?

 – Sve bolesti, prosto rečeno.

  O kao vitaminolog, šta savetujete za zdravlje kože?

 – Vitamini K 2 i B 12  su se u poslednje vreme nametnuli kao  perjanice u tzv. antiejdžing industriji. Izgleda da B 12  aktivira   spore biohemijske procese, još u to nisam siguran. Uz to, ako želite da budete mladoliki trebalo bi uzimati antioksidanse. U Srbiji bi svako trebalo da uzima antioksidanse pre svega zbog  bombardovanja i oslobođenog uranijuma kao i zbog jonizujućeg zračenja. Obavezno!

 O Koje tačno antioksidanse bi trebalo da uzima svako ko živi u Srbiji?

 – Bilo koji od vitamine A, C, E, cinka, selena. Vitamin A može da se uzima i u vidu beta karotena u kapsulama. To je fantiastičan vitamin jer od njega ne možete da se predozirate. Njega jetra sama  dozira, preradi koliko joj je potrebno a ostatak izbaci stolicom. Izuzetno je dobar i  kompleks vitamina sa luteinom, a  kvarcetin je jedan od najefikasnijih bioflavonida.

 O Da li  uzimanje, recimo, čaja od šipuraka može da nadomesti potrebu za vitaminom C?

– Nema šanse. To je zabluda. Svako bi trebalo da unosi vitamin C, najmanje 500 mg, a  hronični bolesnici 1000 mg dnevno. Tu nema dileme.

  O Šta može da leči natrijum askorbat( mešavina askorbinske kiseline i sode bikarbone)?

 – Natrijum askorbat se koristi u onkološkim bolestima i kod teških virusnih oboljenja. On je sporootpuštajući i pravi se u odnosu 2 prema 1 askorbinske kiseline prema  sodi bikarboni. Svako to može da napravi, umesto da kupuje skuplje već napravljene kombinacije.

  O Da li je pivski kvasac idealan za zdravlje?

 –  Njega možete da uzimate koliko hoćete, godinama, decenijama, ništa vam se neće dogoditi. Imaćete sve potrebne vitamine iz B grupe, ali i hrom, selen, cink, PABA… Jednostavnije rečeno ima skoro sve osim vitamina A,C i E i B 12. 

  o  Da li je vitamin E zaista toliko moćan za našu kožu?

 – Da, on zateže kožu i uklanja bore. Za tu svrhu trebalo bi uzimati tokoferol od 12, 5 mg ili „santegal“ koji se žvaće. Uzima se jedna dražeja dnevno i to je puna kapa. Topiv je u masti ali nema bitnije toksične efekte čak iako ga uzmete i previše. Najznačajnija primena vitamina E osim za kožu, jeste primena  kao unititelja tromba. Zvanična medicina za to nema rešenja. Ona ima kumarinske preparate kao što je aspirin, koji sprečava da se tromb pojavi ali on ne otklanja tromb. Vitamin E je toliko moćan da ako se uzima 1200 ij on istopi trob, i to ne samo u nogama nego i u srcu. Takođe, kod usporenog rada srca,  brahikardije, pomaže samo vitamin E.

  O  Da li je magnezijum pomalo izvikan mineral?

 – Ja dajem svojim pacijentima magnezijum za otklanjanje grčeva u potkolenici i za centralni nervni sistem. Zdravi ljudi koji piju kiselinu vodu unose sasvim dovoljno magnezijuma. Osim toga, postoji jedna studija o  uticaju magnezijuma na miokard ali nisam video da ima značajniju pomaka.

  O Da li ima i opasnih vitamina?

 – Da, to su  A, D, E, K. Vitamin D je posebno opasan i za njega zato važi staro  pravilo od 400 ij dnevno. Može samo u određenim slučajevima  do 500 ali jako, jako kratko, samo 10 dana, i gotovo. Ne sme se posle toga uzimati više. Vitamin D je smrtonosan i ako ga uzimate više, jednostavno može da vas usmrti. Korstite ga samo 10 dana i kraj. On spada u vitamine koji su topivi u masti i koji se talože.

 O  Jedan Amerikanac  je rešio da uz suplemente živi 180 godina? Hoće li doseći?

 – Ne znam koliko će živeti, ali će mu vitamini sigurno produžiti život.

Dijana Dimitrovska

   

 

 Osteoporoza

 –  Osteoporoza i jeste i nije bolest. Gotovo svaki čovek posle pedesete godina ima osteoporozu. Za lečenje osteoporoze treba kombinovati  kalcijum sa vitaminom D,K, i fluor. Fluor je  veoma važan. Ali ga retko ima kod nas.

  Artritis

 – Norvežani su pokušali da leče juvenalni reumatoidni artritis  silicijumom ali se pokazalo neefikasnim. Najbolji lek je za to i dalje riblje ulje, naše koje ima vitamin A plus D3.

   Ateroskleroza

 – Preporučujem  cink i selen kombinaciju plus B 6 i B 12 i za mesec dana sitacija je fantastična.

  Dijabetes tipa 1

   Jedan gram vitamina C ukida  1 jedinicu insulina. Krenuti sa 5 grama.Meriti  šećer.

  Dijabetes tipa II

 – Najbolja kombinacija B1, B6, B12, cink i hrom. I naravno, savet bolničkih nutricionista pošto je to bolest ishrane u kojoj je najvažnije kretanje.

   Astma

 – Koristiti mesec dana  vitamin C, Zn, selen,  i B1, B6 i B12 ako nema reakcije dodati germanijum a ako ni to ne pomogne uraditi  autovakcinu koju pravi u Srbiji Torlak, uzimajući vaš bris dubokog grla  i ispljuvka.

  Impotencija

 Arginin

  Melanom kože

  Koristiti bakar u kombinaciji sa B 6( 100mg) i Q 10(200mg), tvrde da dva meseca  nakon operacije metastatičke ćelije bivaju uništene za par sati.

 Hiperholestemija 

  Omega 3 masne kiseline dva puta po jedna kapsula , B3 jedna kapsula dnevno, braon ( integralna) riža po 1 šolja pre jela  3 do 5 puta. Za tri meseca – nestaju masti.

 Tahiartmija

 L – karnitin i Q 10.

  Bolovi krsta

 B1, B6 i B 12 u odnosu 3 prema 2 prema 1

 Vid

 Vitamin C

  Operacije

  Na bilo koju operaciju da idete, savetuje vitaminolog Daničić, obavezno uzimati kombinaciju vitamina C i Zn.

Dijana Dimitrovska

beograd biljke crna gora dinastija dirigent doktor film gitara glumac glumica hirurg istoričar klasična muzika klavir knjiga kultura more muzika muzičar narodno pozorište naučnik nemanjići Nikola Tesla pesnik pisac pluća pozorište profesor reditelj religija rodonačelnik SAD slikar slikarka Srbija srednjovekovna srbija stefan nemanja sunce teatar umetnost vera voda zdravlje zlato život