Čedomir Mraz protiv virusa. Odavno je ovaj inženjer shvatio da vibraciona medicina može biti  glavni borac u borbi protiv virusa. I dok je još kao izumitelj radio u Simensu, na kompjuterima koji su to vreme bili veliki kao šifonjer, razmišljao je da konstruiše aparat koji će talasima na određenim frekvencijama ubijati bakterije i viruse i druge patogene. Zamišljeno – učinjeno.

-U periodu od skoro 20 godina razvoja i plasmana naš aparat je unapređen, naučno i inženjerski razvijan zaper po  metodologiji dr Hilde Klark i dr Rojala Rejmonda Rajfa – kaže inženjer Čedomir Mraz.- Usavršio sam ga tako što sam omogućio  skeniranje   svih frekvencija u važnom opsegu rezonantnih biofrekvencija i time obuhvatio  apsolutno sve bakterije, viruse i parazite u svakoj njihovoj fazi razvoja, čak i ako su izmenjeni mutacijum. U tome je ovaj aparat jedinstven po dubokosežnom i temeljnom delovanju i dokazano jedinstven na tržištu. On svojim dejstvom omogućava rasterećenje imunog sistema, ubrzava isceljenje i olakšava izbacivanje otrova iz tela. Za razliku od prvobitnog  malog zapera, koji  funkcioniše sa jednom frekvencijom, nedovoljno ili nikako ne uspeva da deluje po očekivanjima, naš aparat RC-GEN u sebi dodatno  sadrže i tzv. Šumanovu frekvenciju koja  harmonizuje i time znatno poboljšava i ubrzava isceljenje i opšte stanje.

o Kako se određuju frekvencije određenih virusa i bakterija?

-Hilda Reger Klark je pronašla specifične frekvencije na kojima osciluju mikroorganizmi (to su bioradijacije koji poseduje svaki živi organizam). Njena istraživanja se zasnivaju na ranijim radovima Rojala Rejmonda Rajfa, Georgija Lakovskog i Nikole Tesle. Dr Rajf je  prvi put snimio razaranja tih organizama pod specijalnim „dark field“ mikroskopom koj je on  prvi u svetu konstruisao i realizovao.

aparat koji je konstrisao inženjer Čedomir Mraz

o Da li frekvencija uništava samo  loše bakterije?

-Da, dobre bakterije su zaštićene u želucu, recimo.

o Kako uopšte dobre bakterije reaguju na frekvencije?

-I dobre bakterije bi bile uništene da nisu u želucu ali pošto se radi o frekvencijama koje su ispod milion herca neškodljive su za ljude i živa bića. Npr. da bi se ubila zlatna ribica treba  frekvancija od 4 miliona herza a za ljude su ubitačni radarski talasi od više milijardi herca.

o Kako se dokazuje da smo frekvencijama eliminisali  patogene?

-Brojna labaratoriska ispitivanja krvi pre i posle primene to dokazuju.

aparati ubice patogena inženjer čedomir mraz

o Da li možemo zaperom eliminisati namatljivce kod životinja?

-Imamo dosta izveštaja da se životinje mogu takodje uspešno tretirati zaperom protiv parazita, čak i kod  mastitisa  krava!

o Da li  na frekvencije reaguju biljke ? Da li, recimo, možemo zaperom očistiti salatu od bakterija?

-Mi imamo aparate koji zrače pozitivne vibracije tzv. Teslino skalarno polje koje regeneriše žive organizme pa i biljke.

o Ako su bakterije vremenom postale otporne na  antibiotike, mogu li, budući da su prilagodljive, postati otporne i na frekvencije?

-Predpostavljam da mogu, dokaz je da mali aparati sa 9v baterijom nisu dovoljno efikasni, naš zaper ima liionske baterije od oko 16v.

o Vi ste izumitelj, niste lekar, ali siguno znate koje bolesti uspešno pobeđuje zaper?

-Kada uništite bar deo bakterija, virusa i parazita u telo onda se naš savršeni imuni sistem rasterećuje. Do sada se posvedočilo da su skoro sve vrste upala i bolesti izazvane virusima i bakterijama pa se uz primenu zapera problemi lakše i brže prebrođuju. Dr Rife je pokazao da je i kancer virusnog porekla i dao frekvencije za sarkome i karcinome, tako da takvi pacijenti koriste zaper kao delotvornu dopunu svojoj terapiji.

o Koje su glavne razlike između prosečnog Nemca i prosečnog Srbina?

-Nemci su veoma radni, disciplinovano se drže propisa, sve dobro kontrolišu, dok su Srbi veoma daroviti za improvizovanje u trenutku, snalažljivi  i umeju da slobodnije misle izvan formi.

o Šta bismo mi kao nacija mogli da naučimo od njih?

-Da manje pričamo o projektima  već naporo radimo ispočetka, da nema nižih poslova, da se ne očekuje od roditelja ili države da urade nešto za nas. To je njima usađeno od malena i nama bi bilo korisno da usvojimo i njihov smisao za organizaciju

                              Korona virus

-Svi virusi su podložni dejstvu odredjenih vibracija, naši zaperi pokrivaju ceo opseg virusa pa i korona virusa – kaže inženjer Čedomir Mraz.- To radimo pomoću određenih  impulsa koji preko anode i katode razaraju ćelijska opne virusa, bakterije i parazita. Svako živo i neživo biće ima svoju sopstvenu rezonantnu frekvenciju. Izlaganje bakterija, virusa, gljivica i drugih parazita koje  možemo steći praktično svuda,sopstvenim frekvencijama dovodi do njihovog uništenja.

Dijana Dimitrovska

Vidi još: Inženjer koji veruje u softver